برگزارکنندگان

fum_01

013

012

bio_iran_01_02

medical_02


حمايت کنندگان و همراهان

shahrdari

photo_2018_01_22_08_20_26

mashaghel_1

photo_2018_01_22_08_20_39

aab_mashad

mohit_sist

NEZAM_DAMPEZESHKI

Rodentology_Dept

Markaz

jadad

anjoman_01

Untitled_1

kimia

anjoman_022


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

ظرفيت کارگاه R تکميل است

003

1

همايش بين المللي مطالعات يگانشي جوندگان

7-9 بهمن ماه 1396، دانشگاه فردوسي مشهد001

0012

مرکز پژوهشي جانورشناسي کاربردي و گروه زيست شناسي دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري موزه تاريخ طبيعي پاريس و دانشگاه سوربن فرانسه، مرکز تحقيقات بيماري هاي نوپديد و بازپديد انستيتو پاستور ايران، انجمن زيست شناسي ايران دانشگاه علوم پزشکي مشهد و تعدادي ديگر از دستگاه هاي اجرايي حمايت کننده،"همايش بين المللي مطالعات يگانشي جوندگان" را در بهمن ماه سال 1396 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي نمايد. لذا از کليه اساتيد دانشگاه ها و مراکز پژوهشي علاقمندان به مباحث جوندگان دعوت مي شود تا خلاصه مقالات خود را به زبان فارسي و انگليسي حداکثر تا 22 دي ماه 1396 از طريق سامانه همايش (http://RodentConf.um.ac.ir) ارسال فرمايند.

محور هاي همايش

- نشست رده بندي جوندگان شامل آرايه شناسي و تبارزايي : ارائه کشفيات جديد در مورد زيا، جغرافياي جانوري و تنوع زيستي جوندگان ايران

- نشست انگل شناسي : ارائه نتايج مطالعات انجام شده در زمينه انگل هاي داخلي و خارجي جوندگان و برهم کنش انگل-ميزبان

- نشست همه گيرشناسي و بيماري هاي مشترک بين جوندگان و انسان: ارائه مقالات جديد در زمينه بيماري هاي مشترک بين جوندگان و انسان و مباحث مربوط به سلامت دام ها و انسان در ايران.

- نشست جوندگان نئوژن و کواترنر : ارائه مطالعات انجام شده در رابطه با باستان شناسي جوندگان ايران

- نشست مديريت آفات : گزارش مقالات جديد مربوط به جوندگان آفات شهري و روستايي ايران و راهکارهاي اجرايي جديد مهار آن ها

- نشست تکامل و بوم شناسي: ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده در مورد الگوهاي تکاملي، ژنتيک و پويايي جمعيت هاي جوندگان ايران

کارگاه هاي آموزشي تخصصي

(جهت مشاهده جزئيات کارگاه ها و نحوه ثبت نام اينجا را کليک کنيد)

1-روش هاي نمونه برداري و مطالعات ميداني جوندگان و انگل هاي آن ها (شامل مطالعه ميداني دو روزه توسط اساتيد موزه تاريخ طبيعي پاريس، دانشگاه علوم و فنون مونپليه فرانسه، موزه تاريخ طبيعي اسلووني، انستيتوپاستور ايران و دانشگاه فردوسي مشهد)

2- شناسايي جوندگان ايران با استفاده از مطالعات تلفيقي: از کار با کليد هاي شناسايي تا مطالعات تکميلي مولکولي (کارگاه عملي) توسط اساتيد دانشگاه سوربن فرانسه، انستيتو پاستور ايران و دانشگاه فردوسي مشهد

3- آموزش مطالعات پيشرفته ريخت سنجي هندسي با استفاده از نرم افزارR (کارگاه عملي) توسط اساتيد دانشگاه مونپليه فرانسه و دانشگاه فردوسي مشهد

4- بيماري هاي نو پديد و باز پديد وعوامل ايجاد و انتشار آنها (کارگاه تئوري)، مدرس: دکتر احسان مصطفوي؛ مرکز بيماري هاي نوپديد و بازپديد انستيتو پاستور ايران)

5- بيماري هاي قابل انتقال از حيوانات خانگي به انسان (کارگاه تئوري)، مدرس: دکتر نونا مرادپور از دانشگاه فردوسي مشهد

6- چگونگي تعيين مخازن ليشمانيا در جوندگان (کارگاه تئوري)، مدرس: دکتر غلامرضا رزمي از دانشگاه فردوسي مشهد

7- روش هاي تشخيص آلودگي هاي کرمي دستگاه گوارش در جوندگان (کارگاه عملي)، مدرس: دکتر حسن برجي از دانشگاه فردوسي مشهد

8- اپيدميولوژي مولکولي بيماري هاي عفوني (کارگاه تئوري)، مدرسين: دکتر سنا عيب پوش و دکتر احسان مصطفوي از انستيتو پاستور ايران
  تعداد بازدید - :57643
©2015 Ferdowsi Universityof Mashhad.