برگزارکنندگان
FUM

mnhn

Pasteur_Emerging_Reemerging_BW

Iran_Biology_Society


اخبار همايش
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

1

همايش بين المللي مطالعات يگانشي جوندگان

7-9 بهمن ماه 1396، دانشگاه فردوسي مشهد

مرکز پژوهشي جانورشناسي کاربردي و گروه زيست شناسي دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري موزه تاريخ طبيعي پاريس و دانشگاه سوربون فرانسه، مرکز تحقيقات بيماري هاي نوپديد و بازپديد انستيتو پاستور ايران، انجمن زيست شناسي ايران و تعدادي ديگر از دستگاه هاي اجرايي حمايت کننده،"همايش بين المللي مطالعات يگانشي جوندگان" را در بهمن ماه سال 1396 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي نمايد. لذا از کليه اساتيد دانشگاه ها و مراکز پژوهشي علاقمندان به مباحث جوندگان دعوت مي شود تا خلاصه مقالات خود را به زبان فارسي و انگليسي حداکثر تا 20 آذر ماه 1396 از طريق سامانه همايش (http://RodentConf.um.ac.ir) ارسال فرمايند.

محور هاي همايش

- نشست رده بندي جوندگان شامل آرايه شناسي و تبارزايي : ارائه کشفيات جديد در مورد زيا، جغرافياي جانوري و تنوع زيستي جوندگان ايران

- نشست انگل شناسي : ارائه نتايج مطالعات انجام شده در زمينه انگل هاي داخلي و خارجي جوندگان و برهم کنش انگل-ميزبان

- نشست همه گيرشناسي و بيماري هاي مشترک بين جوندگان و انسان: ارائه مقالات جديد در زمينه بيماري هاي مشترک بين جوندگان و انسان و مباحث مربوط به سلامت دام ها و انسان در ايران.

- نشست جوندگان نئوژن و کواترنر : ارائه مطالعات انجام شده در رابطه با باستان شناسي جوندگان ايران

- نشست مديريت آفات : گزارش مقالات جديد مربوط به جوندگان آفات شهري و روستايي ايران و راهکارهاي اجرايي جديد مهار آن ها

- نشست تکامل و بوم شناسي: ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده در مورد الگوهاي تکاملي، ژنتيک و پويايي جمعيت هاي جوندگان ايران

کارگاه هاي آموزشي تخصصي

- روش هاي نمونه برداري و مطالعات ميداني جوندگان و انگل هاي آن ها (شامل مطالعه ميداني دو روزه توسط اساتيد دانشگاه سوربن فرانسه و دانشگاه فردوسي مشهد)

- شناسايي جوندگان ايران با استفاده از مطالعات تلفيقي (از کار با کليد هاي شناسايي تا مطالعات تکميلي ملکولي زير نظر اساتيد دانشگاه سوربن فرانسه و دانشگاه فردوسي مشهد)

- آموزش مطالعات پيشرفته ريخت سنجي هندسي با استفاده از نرم افزار R (توسط اساتيد دانشگاه مونپليه فرانسه)

Screenshot_1  تعداد بازدید - :10510
©2015 Ferdowsi Universityof Mashhad.